Wegenbelasting: iedereen betaalt meer, Friesland minder.

De inwoners van Friesland gaan tientallen miljoenen euro’s minder betalen, maar landelijk wordt er 100 miljoen meer de schatkist in geharkt. Hoe is dit mogelijk?

Eigenlijk is het heel simpel: de Friese economie heeft een impuls nodig. En dus verlaagt de provincie de zogenaamde provinciale opcenten met liefst 27 procent, om ervoor te zorgen dat de gemiddelde Fries meer centjes te besteden heeft. Naar verwachting levert dit jaarlijks 20 miljoen euro minder op tussen 2016 en 2019. De Friezen gaan daardoor nu relatief weinig betalen, maar eerder was het tarief voor de Friezen juist aan de hoge kant ten opzichte van buurland Nederland.

Want aan de andere kant van de grens gaat het scherper belasten van “energiezuinige” auto’s en klassiekers ervoor zorgen dat er in totaal zo’n 100 miljoen meer opgehaald gaat worden in 2016. In totaal worden er (inclusief Friesland) 5,6 miljard euro’s in de Staatskas gemikt het komende jaar. Dat heeft het CBS berekend. Daarvan gaat 4,1 miljard naar het Rijk. Dat is 2,4 procent meer dan dit jaar. De provincies krijgen onveranderd 1,5 miljard van de inkomsten.

Bron: Autoblog

Comments are closed.